Usługi

 

Dla kogo wyceniamy?

Sporządzamy wyceny nieruchomości zarówno dla klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych takich jak banki, ubezpieczyciele, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa państwowe i inne.

 

 

Co wyceniamy?


1) zurbanizowane nieruchomości zabudowane oraz niezabudowane,

2) lokale mieszkalne oraz użytkowe,

3) wszelkiego rodzaju nieruchomości komercyjne,

4) nieruchomości rolne,

5) służebności gruntowe i przesyłowe.
 
 

Do czego może mi się przydać operat szacunkowy?


1) do celów zabezpieczenia kredytu hipotecznego,

2) w celu ustalenia ceny kupna/sprzedaży,

3) do celów podatkowych i księgowych,

4) wniesienia aportu,

5) określenia wysokości opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

6) określenia wysokości opłaty z tytułu trwałego zarządu,

7) określenia wysokości opłaty adiacenckiej (z tytułu podziału oraz scalenia nieruchomości oraz z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej)

8) określenia wysokości opłaty planistycznej (zmiana planu miejscowego),

9) określenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu,

10) określenia wysokości odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości lub jej części,

11) przy podziale majątku