Wycena nieruchomości Katowice

 

Wycena nieruchomości Katowice

Wyceny nieruchomości są konieczne podczas sprzedaży, wynajmy czy dzierżawy. Jednak sytuacji, gdy będziemy potrzebować opinię profesjonalisty, co do wartości naszego domu jest więcej. Podczas sporządzania samej wyceny najważniejsze jest umiejętne dostrzeganie szczegółów i rzetelność w wykonywaniu poszczególnych kroków. Właśnie dlatego doświadczenie rzeczoznawcy jest kluczowe podczas wyceny. .

 

 

Kiedy będzie potrzebna wycena nieruchomości?


• Podczas zaciągania kredu hipotecznego, gdy nieruchomość (czyli jej wartość) będzie jego zabezpieczeniem. • W przypadku gdy sprzedajemy mieszkanie. • Podczas przekazywania informacji o wartości nieruchomości do instytucji publicznych, takich jak: Urząd Skarbowy czy Urząd Miasta, na przykład gdy jednostki te wyliczają podatki lub inne opłaty z tytułu posiadania nieruchomości. • Gdy wnosimy aport lub określamy kwotę opłaty z powodu wieczystego użytkowania oraz trwałego zarządu. • Podczas określania kwoty opłaty adiacenckiej z powodu scalenia i posiadania nieruchomości. • Podczas określania opłaty planistycznej, dotyczącej zmiany planu miejscowego. • Gdy chcemy określić kwotę odszkodowania lub wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu lub wywłaszczenia nieruchomości. • Podczas przekazywania nieruchomości w darowiźnie, spisywania testamentu czy dzielenia majątku.
 
 

Wycena nieruchomości Katowice

– jakie dokumenty/informacje warto nam dostarczyć?
• Numer księgi wieczystej, • Numery działek ewidencyjnych, • Wgląd do projektów budowlanych, książek obiektu budowlanego, • Odpisy aktów notarialnych, • Mapy ewidencyjne lub zasadnicze, Jednak nie jest konieczne, aby dostarczyć nam wszystkie powyższe informacje – część z nich może być również nieważna już. Jeśli jednak dysponujecie Państwo którymś z powyższych dokumentów – warto nam je dostarczyć. To znacznie skróci proces wyceny nieruchomości.
 

ben-o-bro-170472-unsplash