Wycena nieruchomości Śląsk

 

Wycena nieruchomości Śląsk

Wycena nieruchomości to kwestia konieczna podczas zarówno sprzedaży, wynajmu jak i dzierżawy nieruchomości. Jednak sytuacji, gdy potrzebujemy posiadać profesjonalny dokument potwierdzający wartość naszego domu czy mieszkania jest więcej. Oto, kiedy potrzebna jest wycena: • Zaciągając kredyt hipoteczny, gdy nieruchomość, czyli jej wartość będzie zabezpieczeniem. • Podczas sprzedaży mieszkania. • Gdy instytucje administracji publicznej potrzebują informacji o wartości nieruchomości, by obliczyć stawki podatków z tytułu posiadania nieruchomości (Urząd Skarbowy, Urząd Miasta). • Podczas wnoszenia aportu albo określania kwoty opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, a także trwałego zarządu. • Również podczas określania opłaty adiacenckiej (z powodu scalenia i posiadania nieruchomości). • W przypadku określania także opłaty planistycznej, czyli tej dotyczącej zmiany w planie miejscowym. • Podczas określania kwoty odszkodowania albo wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu lub wywłaszczenia nieruchomości. • Gdy chcemy przekazać nieruchomość w darowiźnie, spisać testament czy podzielić majątek.

 

 

Wycena nieruchomości Siemianowice Śląskie


– jakie dokumenty warto nam dostarczyć? • Numery działek ewidencyjnych, • Numer księgi wieczystej, • Mapy ewidencyjne lub zasadnicze, • Odpisy aktów notarialnych, • Wgląd do książek obiektu budowlanego oraz projektów budowlanych. Jednak nie jest koniecznością, aby dostarczyć nam wszystkich powyższych dokumentów. Niektóre z nich mogą być „przeterminowane”, jednak jeśli posiadacie Państwo któreś z nich, warto nam je przekazać. To znacznie przyspieszy proces wyceny nieruchomości. Wycena nieruchomości Wodzisław Śląski – zapraszamy do kontaktu!
 
 

Wycena nieruchomości Ruda Śląska

- jakie dokumenty/informacje warto nam dostarczyć?
• Numer księgi wieczystej, • Numery działek ewidencyjnych, • Wgląd do projektów budowlanych, książek obiektu budowlanego, • Odpisy aktów notarialnych, • Mapy ewidencyjne lub zasadnicze, Jednak nie jest konieczne, aby dostarczyć nam wszystkie powyższe informacje – część z nich może być również nieważna już. Jeśli jednak dysponujecie Państwo którymś z powyższych dokumentów – warto nam je dostarczyć. To znacznie skróci proces wyceny nieruchomości.
 

ben-o-bro-170472-unsplash